Show simple item record

dc.contributor.authorBakketeig, Elisiv
dc.date.accessioned2008-11-20T09:09:25Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7808-045-3
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175040
dc.description.abstractMobil voldsalarm har i perioder vært gjenstand for mye oppmerksomhet fra interesseorganisasjoner, politikere og media. Rapporten belyser utfordringer politiet og andre offentlige myndigheter stilles overfor når de må gjøre et utviklingsarbeid i medienes søkelys. Først og fremst beskriver rapporten hvordan trusselutsatte kvinner opplever tilværelsen med mobil voldsalarm. Undersøkelsen viser på den ene siden at voldsalarmen er viktig i kvinnenes liv. Den bidrar til økt trygghet, større bevegelsesfrihet og bedret livskvalitet. Samtidig kommer det fram at flere av kvinnene er blitt utsatt for trusler til tross for alarmen, og kanskje det aller viktigste; at terskelen er høy for å utløse alarmen i en trusselsituasjon. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til de tekniske sidene ved alarmbruken. Denne undersøkelsen viser at de menneskelige sidene knyttet til bruken av alarmen er en vel så stor utfordring som de tekniske for at mobil voldsalarm skal fungere som et effektivt forebyggende virkemiddel.en
dc.format.extent877532 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskningen
dc.relation.ispartofseries2006:1en
dc.subjectvoldsalarmeren
dc.subjectofreen
dc.subjectkvinneren
dc.subjectvolden
dc.subjecttrusleren
dc.subjecttiltaken
dc.titleMobil voldsalarm : en friere hverdag?en
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record