Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolgersson, Stefan
dc.contributor.authorKnutsson, Johannes
dc.date.accessioned2008-12-29T09:53:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7808-059-3
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175030
dc.description.abstractBegrepet kvalitet og politiarbeid kan i seg selv være vanskelig og kontroversielt å beskrive. I denne rapporten beskrives generelle standarder for god tjenesteutførelse, rapporten bør i så måte være et viktig bidrag i debatten om å utnytte de ressursene som finnes i politiet på en best mulig måte. Rapporten bygger på en empirisk undersøkelse om arbeidsprestasjonene til uniformert politipersonale i Sverige. Drøyt hundre politifolk som har tjenestegjort i utrykningsenheter eller som lokalt politi, er studert ved hjelp av deltakende observasjon og intervjuer. Dessuten er det innhentet data fra registre om ulike typer tjenestehandlinger som politifolkene har tatt initiativ til. For å strukturere den kvantitative dimensjonen i prestasjonen er forskjeller i produksjonen av egeninitierte tjenestehandlinger analysert. Resultatet viser at aktivitetsnivået varierer kraftig, og at en liten gruppe av svært høytytende politifolk står for en vesentlig del av det samlede antallet tjenestehandlinger. Motsatt finnes det grupper av passive politifolk som har lav produksjon. Politifolk med kortere tjenestetid utfører generelt flere egeninitierte tjenestehandlinger enn de med lang tjenestetid.en
dc.format.extent1293587 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskningen
dc.relation.ispartofseries2008:1en
dc.subjectpolitiarbeiden
dc.subjectkvaliteten
dc.subjectpolititjenestemennen
dc.subjectarbeiden
dc.titleIndividuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeiden
dc.typeReporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel