• "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning 

      Barland, Bjørn; Høivik, Julie; Myhrer, Tor-Geir; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning;2017: 3, Report, 2017)
      I rapporten presenteres resultatet av en evaluering av den midlertidige generelle bevæpningen av norsk politi i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016. Hensikten med evalueringen var å få oversikt over tjenestepersoners ...