• Mangfold i politiet : Forskningskonferansen 2008 

   Egge, Marit (PHS Forskning, Report, 2008)
   Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 hadde mangfold i politiet som tema. Mangfoldbegrepet inkluderer kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fysiske evner og seksuell orientering. Konferansen hadde avgrenset temaet til ...
  • Polisiær virksomhet : hva er det - hvem gjør det? : Forskningskonferansen 2007 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2007)
   I denne forskningsrapporten foreslås det å oversette begrepet "policing" til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk begrep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet har betydning for praktikere i ...
  • Politirollen gjennom 100 år : tradisjon og endring 

   Egge, Marit; Strype, Jon (PHS forskning, Report, 2005)
   Denne rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2005. Temaet for konferansen var inspirert av 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Flere av bidragene omhandler politiets funksjon ...