• Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

      Myklebust, Trond; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Report, 2011)
      Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...