• Demokrati, kontroll og tillit : Forskningskonferansen 2009 

      Flaatten, Sverre; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Kleiven, Maren Eline (PHS Forskning, Report, 2009)
      Tema på Politihøgskolens Forskningskonferanse i 2009 var «Demokrati, kontroll og tillit». I konferanserapporten presenteres tolv av konferansens innlegg. Hovedgrunnen til temavalget, var at Finstad-utvalget overleverte ...