• Nordisk politiforskning 2004-2009 : en kommentert oversikt 

      Valland, Tatanya Ducran (PHS Forskning, Report, 2011)
      Fra forordet: Om de tre begrepene «politivitenskap», «polisiær virksomhet» og «politiforskning», er det en ganske omforent oppfatning av hva som utgjør deres kjerne, mens det er ulike oppfatninger om hvordan de skal ...