• Tillit til politiet etter 22. juli 

      Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Report, 2013)
      Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det ...