• Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen 

      Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (PHS Forskning, Report, 2013)
      Denne rapporten presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forskningsavdeling. I Norge ble adgangen til å registrere ...