• Gjerningsmannsprofilering : mellom samfunnsvitenskap og politiarbeid 

      Runhovde, Siv Rebekka (PHS Forskning, Report, 2009)
      Gjerningsmannsprofilering er et hjelpemiddel i politietterforskning. Basert på analyser av en forbrytelse og et åsted, utarbeides beskrivelser av en sannsynlig gjerningsperson. At handling gjenspeiler personlighet er en ...