• Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter 

      Larsson, Paul; Myklebust, Trond (PHS Forskning, Report, 2004)
      Rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2004, som hadde "Organisert og økonomisk kriminalitet - myter og realiteter" som tema. Bidragene i rapporten gir et nøkternt bilde av den organiserte ...