• Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2019: 2, Research report, 2019)
   Den foreliggende undersøkelsen har som mål å besvare flere forskningsspørsmål. For det første: Hva er dagens situasjon mht. hvordan tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning («permanent bevæpning») fordeler ...
  • Med eller uten våpen?: Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politiet 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2020: 3, Research report, 2020)
   Tema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer ...
  • "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning 

   Barland, Bjørn; Høivik, Julie; Myhrer, Tor-Geir; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning;2017: 3, Research report, 2017)
   I rapporten presenteres resultatet av en evaluering av den midlertidige generelle bevæpningen av norsk politi i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016. Hensikten med evalueringen var å få oversikt over tjenestepersoners ...
  • Tillit til politiet etter 22. juli 

   Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Research report, 2013)
   Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det ...