• Politiets bruk av fysisk makt 

      Lie, Anders Lohne (PHS Forskning, Research report, 2010)
      Rapporten er en kartlegging og testing av politiets kunnskaper og ferdigheter i pågripelses- og kontrollteknikker. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og en praktisk ...