• Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet 

      Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Report, 2011)
      Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. ...