• Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet 

   Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. ...
  • Kunnskapsutvikling i politiet : Forskningskonferansen 2006 

   Thomassen, Gunnar (red.); Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2006)
   Hvordan kan kunnskap om politiet og dets virke bidra til å bedre kvaliteten i politiets arbeid? Hvordan stimulerer man til økt kunnskapsutvikling i politiet? På hvilke måter kan slik kunnskap utvikles, og hvilke praktiske ...