Now showing items 81-82 of 82

  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes; Madensen, Tamara D. (PHS Forskning, Report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...
  • Å leve på sperret adresse : en forstudie av kvinner som lever på sperret adresse grunnet vold i nære relasjoner 

   Eidheim, Solgunn (PHS Forskning, Report, 2007)
   Adressesperring er et tiltak for trusselutsatte personer som kan iverksettes når andre virkemidler ikke har vist seg effektive nok som beskyttelse. Rapporten viser hvilke konsekvenser adressesperring har hatt for kvinner ...