Show simple item record

dc.contributor.authorLagestad, Pål
dc.date.accessioned2008-12-01T13:13:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7808-046-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174979
dc.description.abstractSom høgskolelektor i idrett ved Politihøgskolen i Bodø har forfatteren sett en tendens til at mannlige politistudenter presterer vesentlig bedre enn kvinner i den styrkerelaterte øvelsen benkpress (1RM), også når en tar hensyn til fysiologiske ulikheter mellom kjønnene. Forskjellene i prestasjon synes også å ha blitt større mellom kjønnene i løpet av de siste årene. Dette har bare vært antagelser fra forfatterens side, da ingen har sett nærmere på prestasjonsutviklingen blant politistudenter i Norge. Andelen kvinner i politiet er stadig økende, og i 2003 falt kravet om en minimumshøyde ut fra opptakskriteriene til Politihøgskolen. Av den grunn syntes det viktig å presentere politistudentenes prestasjonsutvikling i de fysiske øvelsene. At fremtidige politibetjenter har gode fysiske ferdigheter er viktig i forhold til operativt politiarbeid, men også i et helsemessig perspektiv. Ferdigheter som maksimal og utholdende styrke, samt aerob utholdenhet synes i så måte å være viktige. Forskning viser at kvinner er underlegne menn når det gjelder fysiske ferdigheter, og da særlig når det gjelder maksimal styrke i overkroppen. Det er allikevel slik at kvinner ved hjelp av fysisk trening kan kompensere for mye av disse forskjellene. Med bakgrunn i dette ønsket forfatteren å se nærmere på prestasjonsutviklingen blant politistudenter på Politihøgskolen fra 1995 til 2005 med utgangspunkt i menn og kvinners fysiske prestasjoner i de avsluttende fysiske testene i benkpress 1RM (repetation maximum), kroppsheving i bom, lengde uten tilløp og 3000 meter løping.en
dc.format.extent414467 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS-skriftserieen
dc.relation.ispartofseries2006:1en
dc.subjectstudenteren
dc.subjectPolitihøgskolenen
dc.subjectidretten
dc.subjecttestingen
dc.subjecttesteren
dc.subjectprestasjoneren
dc.subjectpolitiutdanningen
dc.titleNår muskler betyr mer : utviklingen av fysiske prestasjoner blant mannlige og kvinnelige politistudenter i perioden 1995, 2000 og 2005en
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record