• Fordypningsoppgave i operativt politiarbeid: Evalueringsrapport 

      Torvik, Cecilie (Report, 2020)
      Bakgrunnen for piloten var at man så et behov for at studentene i større grad skulle få et eierskap til sosiologifaget, og kunne anvende det på sine praksiserfaringer. Studenten presenteres for sosiologiske emner i B1, i ...