• "Å være mentalt forberedt" : en studie av erfaringer 

   Andersen, Rune (Phs-skriftserie;, Research report, 2009)
   Rapporten handler om kunnskap i handlinger knyttet til væpnede oppdrag. Den handler også om hvilken kunnskap som ligger til grunn for handlingene i møte med gjerningsmannen. Forfatter har ikke hatt til hensikt å gi noen ...
  • Politiets bruk av skytevåpen i Norden 

   Knutsson, Johannes (red.) (Research report, 2005)
   Rapporten består av en samling avhandlinger om temaet "politiets bruk av skytevåpen". For fire av de nordiske landene - Danmark, Finland, Norge og Sverige - behandles to overordnede spørsmål: dels hvordan lovgivningen ...