• "Å være mentalt forberedt" : en studie av erfaringer 

      Andersen, Rune (Phs-skriftserie;, Research report, 2009)
      Rapporten handler om kunnskap i handlinger knyttet til væpnede oppdrag. Den handler også om hvilken kunnskap som ligger til grunn for handlingene i møte med gjerningsmannen. Forfatter har ikke hatt til hensikt å gi noen ...