• Politiutdanning i Norge : fra konstabelkurs til bachelorutdanning 

      Hove, Kjersti (Others, 2012)
      I denne rapporten belyses polititjenestemennenes utdanningshistorie. Rapporten legger vekt på å beskrive den formelle utdanningen i lys av utviklingen i samfunnet og politirollen generelt samt høgere utdanning generelt. I ...