• Tegn, tillit og troverdighet: om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede 

      Olsen, Terje; Mjøen, Odd Morten; Rønning, Hild; Kermit, Patrick (NF-rapport, Research report, 2010)
      Studien omhandler sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørselshemmede innen dagens strafferettspleie. Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med strafferettsapparatet, organisering og praktisering av tolking ...