• Kunnskapsbasert erfaringslæring 

      Hove, Kjersti (Others, 2014)
      Politidirektoratet har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet etablert et endringsprogram for politiet, i den hensikt å følge opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger. Endringsprogrammet har oppsummert 22. ...