• En kortfattet historie om utviklingen av «Tegn og symptomer» 

      Husby, Ivar (Report, 2021)
      «Tegn og symptom» har siden 1995 har vært et begrep i politiet. Da ble etaten introdusert for en arbeidsteknikk, som har vist seg å bli et godt hjelpemiddel for å vurdere om personer kan være ruspåvirket. Nesten alle ...