• Politiets bruk av skytevåpen i Norden 

      Knutsson, Johannes (red.) (Research report, 2005)
      Rapporten består av en samling avhandlinger om temaet "politiets bruk av skytevåpen". For fire av de nordiske landene - Danmark, Finland, Norge og Sverige - behandles to overordnede spørsmål: dels hvordan lovgivningen ...