Show simple item record

dc.contributor.authorDavidsen, Geir Inge
dc.contributor.authorReiersen, Lars
dc.date.accessioned2011-03-09T11:34:31Z
dc.date.available2011-03-09T11:34:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174765
dc.descriptionMaster i politivitenskapen_US
dc.description.abstractUndersøkelsen ser på årsaker til at kvinner forlater ordenstjenesten, og om det er forskjell mellom kvinner og menn. Med bakgrunn i en kvalitativ forundersøkelse, samt teori og tidligere forskning, ble det utviklet et kvantitativt måleinstrument. Dette bestod av bakgrunnsspørsmål, og spørsmål om årsaker og problematiske faktorer. Utvalget var polititjenestemenn/kvinner som hadde sluttet, i tillegg til de som fortsatt jobbet på orden. Undersøkelsen bestod av to ulike spørreskjemaer hvor de som hadde sluttet på orden ble spurt om årsaker til at de sluttet, og de som jobbet på orden ble spurt om problematiske områder i arbeidshverdagen. Utvalget var 400 polititjenestemenn/kvinner fra tre politidistrikt i Norge som er ulike i forhold til størrelse og geografisk beliggenhet. Svarprosenten var på 58 %. Resultatene viser at turnus kombinert med omsorg for barn er den viktigste årsaken til at kvinner forlater ordenstjenesten. Videre viser resultatene en signifikant forskjell mellom kvinner og menn. Kvinner mener at kombinasjonen turnus og omsorg for barn er en langt viktigere årsak til at de sluttet enn menn, og bekrefter derfor teoriene om at kvinner i større grad enn menn velger familie fremfor jobb. Resultatene viser imidlertid at det ikke er turnus generelt som utpeker seg som den viktigste årsaken, men deler av turnusen. Dag- og kveldsvakter synes i vår undersøkelse som en mindre viktig årsak til at kvinner slutter, mens særlig nattvakter peker seg ut som en viktig årsak. Våre resultater viser at ønske om videreutvikling også kan være en medvirkende årsak til at kvinner forlater ordenstjenesten. Dette synes ikke å handle om manglende muligheter på orden, men at de mulighetene som finnes på orden ikke er de kvinnene er ute etter. Resultatene viser imidlertid at de som jobber på orden stort sett er motiverte, og trives i ordenstjenesten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectpolitiarbeiden_US
dc.subjectordenstjenesteen_US
dc.subjectkvinneren_US
dc.subjectkvinneren_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectturnusen_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectspørreundersøkelseren_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectpolitivitenskapen_US
dc.titleHvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record