Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Tine
dc.date.accessioned2012-08-22T07:05:34Z
dc.date.available2012-08-22T07:05:34Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174752
dc.descriptionMasteroppgave ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Det juridiske fakultet.no_NO
dc.description.abstractGjennom en kvalitativ studie bestående av observasjoner og intervjuer, har forfatteren sett på hva politiet selv opplever som relevant kunnskap, eller kompetanse, for å møte publikum på en god måte. ’Møtet’ med mennesker og ulike situasjoner er det sentrale i det publikumsnære politiarbeidet, og skiller seg fra andre profesjoner ved at politiet ofte møter på mennesker som ønsker at møtet ikke fant sted. Utfordringene i politiarbeidet vil, slik forfatteren tolker det, i stor grad ligge i de mellommenneskelige relasjonene og hvordan politiet velger å bruke sin kompetanse for å dempe konfliktnivået i samhandlingen. Liv Finstad viste med det analytiske begrepet ”politiblikket”, i boka med samme navn, hvordan politiet leser den sosiale virkeligheten på. Hun beskriver hvordan publikumsnært politiarbeid i stor grad preges av unge menns arbeidsstil, med synet på at ordentlig politiarbeidet er ”å fange tyver”. Et hovedfokus i dette studiet har derfor vært å undersøke i hvilken grad dette politiblikket fortsatt er rådende. Forfatteren fulgte en mindre politienhets operative arbeid opp mot målgruppen barn og unge. Politienheten har til hensikt å avdekke og synliggjøre ungdommers problemer på et tidlig stadium. Mye tyder på at politiet hadde et langsiktig perspektiv på politiarbeidet som påvirket prioriteringene opp mot sin målgruppe. Målsettingen om å gripe inn på et tidlig tidspunkt for å avdekke et problem, var legitimert ut fra en langsiktig samfunnsmessig gevinst. Det medførte at politiet i mindre grad var ute etter store beslag eller saker med høy strafferamme. Politiets blikk var derfor like mye fokusert på bekymringsverdige forhold og beskyttende tiltak for ungdommene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Oslono_NO
dc.subjectpolitino_NO
dc.subjectpolitiarbeidno_NO
dc.subjectkunnskapsbasert politiarbeidno_NO
dc.subjectpraktisk kunnskapno_NO
dc.subjectskjønnno_NO
dc.subjectpolitirollenno_NO
dc.subjectpublikumno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectkonflikthåndteringno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.titleBevæpnet med kunnskap : en studie av politiets praktiske kunnskap og profesjonelle skjønnno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record