• Automatisert inndragning 

   Sunde, Inger Marie (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultetet, Doctoral thesis, 2010)
   Kan politiet sette opp et filter på internett og inndra alle barnepornobilder som fanges opp av filteret? Dette er et av spørsmålene som behandles i Inger Marie Sundes doktoravhandling. Avhandlingen analyserer gjeldende ...
  • Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet: En fenomenologisk studie av politipatruljens praksis 

   Edvardsen, Oddbjørg (Ph.d. i studier av profesjonspraksis;Nr. 29 - 2019, Doctoral thesis, 2019)
   Studien er en fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens møter med barn i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. 15 erfarne politibetjenter fra tre ulike byer i Norge, hvor alle har praksis fra patrulje, er ...