• Trygghet i det offentlige rom : i åtte norske kommuner og bydeler 

      Aas, Geir; Runhovde, Siv R.; Strype, Jon; Bjørgo, Tore (PHS Forskning, Research report, 2010)
      I hvilken grad er folk trygge i lokalsamfunnet sitt, og hva er det som fører til utrygghet? Rapporten behandler disse, og flere andre sider av temaet trygghet i lokalsamfunnet. Forfatterne har et særlig fokus på trygghet ...