• Kriminalitetsforebygging på norsk: En kunnskapsoversikt 

      Runhovde, Siv Rebekka; Skjevrak, Pernille Erichsen (PHS Forskning;2018: 3, Research report, 2018)
      Hva kjennetegner kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge? Denne rapporten presenterer norsk forskningslitteratur om forebygging av kriminalitet, men også forebygging av adferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt ...