• Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
  • Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

   Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
   Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...