• Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

      Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
      Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...