• Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett 

      Sunde, Inger Marie (red.) (PHS Forskning, Research report, 2013)
      Tre studier foretatt av Forsvarets forskningsinstitutt beskriver hvordan internett brukes for å vinne oppslutning til ekstremistiske bevegelser. Beskrivelsene ligger til grunn for en analyse foretatt av Politihøgskolen, ...