• Adressesperring som hjelpetiltak for voldsofre 

   Eidheim, Solgunn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This article discusses results from an evaluation of confidential address tactics. Confidential addresses can be assigned to women and children who have been victims of domestic violence and cannot be protected in other ...
  • Kunnskapsutvikling i politiet : Forskningskonferansen 2006 

   Thomassen, Gunnar (red.); Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2006)
   Hvordan kan kunnskap om politiet og dets virke bidra til å bedre kvaliteten i politiets arbeid? Hvordan stimulerer man til økt kunnskapsutvikling i politiet? På hvilke måter kan slik kunnskap utvikles, og hvilke praktiske ...
  • Å leve på sperret adresse : en forstudie av kvinner som lever på sperret adresse grunnet vold i nære relasjoner 

   Eidheim, Solgunn (PHS Forskning, Research report, 2007)
   Adressesperring er et tiltak for trusselutsatte personer som kan iverksettes når andre virkemidler ikke har vist seg effektive nok som beskyttelse. Rapporten viser hvilke konsekvenser adressesperring har hatt for kvinner ...