• Velferdspolitiet 

      Verpe, Olav (Master thesis, 2023)
      Samtidens kriminalpolitikk er utformet slik at ansvaret for det kriminalitetsforebyggende arbeidet fordeles mellom politiet og andre offentlige og private aktører. Dette innebærer at polititjenestepersoner i en rekke ...