• Bak den norske overvåkingsdebatten 

   Flinterud, Guro; Strype, Jon; Lomell, Heidi Mork (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hvordan resonnerer deltakerne i overvåkingsdebatten over sitt ståsted, og er debatten så polarisert som den fremstår i avisspaltene? Vi har intervjuet personer som jobber med overvåking eller deltar i det offentlige ...
  • En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The expansion of the Norwegian DNA database in 2008, the so called «DNA reform», was founded on the belief that DNA increases the detection rate of volume crime significantly. We have conducted a study of Norwegian ...
  • Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (PHS Forskning, Report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forskningsavdeling. I Norge ble adgangen til å registrere ...
  • Tallenes tale: bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Temaet for artikkelen er tallenes overbevisningskraft. Artikkelen ser nærmere på hvilke roller statistikk og kvantitativ samfunnsforskning spiller i den kriminalpolitiske offentligheten. Det er gjennomført en analyse av ...