• Belastninger og opplevd stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt 

   Hellesø-Knutsen, Kristin (Master thesis; Peer reviewed, 2003)
   Studien tar for seg forholdet mellom belastninger og stress ved Operasjonssentralen, Oslo politidistrikt. Det ble gjennomført en kvalitativ pilotundersøkelse før selve hovedprosjektet. I den kvantitative hovedundersøkelsen ...
  • Jakten på risiko : vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi 

   Hellesø-Knutsen, Kristin (Doctoral thesis, 2013)
   Denne studien tar for seg faktorer som kan påvirke valg av selvinitierte oppdrag hos patruljerende politi. Det undersøkes om risikopersepsjon og grad av opplevd styring kan bidra til å forklare hvor viktig tjenestepersonene ...
  • Politivitenskap på egne ben? : en essaysamling 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Hellesø-Knutsen, Kristin; Wathne, Christin Thea (PHS Forskning, Report, 2010)
   På Politihøgskolen tilbys utdannelsen mastergrad i politivitenskap, og Politihøgskolens forskningsavdeling skal utvikle politivitenskap som vitensdisiplin. Likevel er ikke politivitenskap et veldefinert fenomen. Politivitenskap ...