• Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis 

   Eckblad, Kjersti (Others, 2017)
   Politihøgskolen tilbyr instruktørutdanning i politioperative disipliner for at instruktørene skal bidra til at den politioperative kompetansen i politi- og lensmannsetaten blir tilegnet, vedlikeholdt og utviklet i tråd med ...
  • Instruktøren som veileder – i spennet mellom rollene som pedagog og politi 

   Eckblad, Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Veiledning som læringsform benyttes både i politiutdanningen og i andre profesjonsutdanninger. Studien denne artikkelen bygger på, undersøker veiledningspraksis blant instruktører for politistudenter på Politihøgskolens ...