• Cross-border organised crime: Bulgaria and Norway in the context of the migrant crisis 

   Stoynova, Nadya; Bezlov, Tihomir; Dahl, Johanne Yttri; Bjelland, Heidi Fischer (Report, 2017)
   The irregular migrant and refugee crisis poses serious challenges for Europe. The unprecedented migration pressure presents an opportunity for the generation of substantial profits by organised criminal networks. The large ...
  • DNA-bevis i retten: De profesjonelle aktørene i rettsvesenets erfaringer og oppfatninger 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen bygger på en spørreundersøkelse besvart av rettsvesenets profesjonelle aktører; politi, påtalemyndighet, dommere/dommerfullmektiger og forsvars-/bistandsadvokater. Artikkelen belyser og analyserer disse ...
  • En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The expansion of the Norwegian DNA database in 2008, the so called «DNA reform», was founded on the belief that DNA increases the detection rate of volume crime significantly. We have conducted a study of Norwegian ...
  • Exploring criminal investigation practices: The benefits of analysing police-generated investigation data 

   Bjelland, Heidi Fischer; Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Current police practices, such as criminal investigations, generate a variety of data that are potentially available to social science researchers. Despite the vital importance of criminal investigations in police operations, ...
  • Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (PHS Forskning, Report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forskningsavdeling. I Norge ble adgangen til å registrere ...
  • Hiding in plain sight: Directed surveillance as a bodily practice 

   Dahl, Johanne Yttri; Svanæs, Dag (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we empirically explore directed surveillance as bodily practice—material bodies observing other material bodies. Such low-tech police surveillance practice (Haggerty 2012) relies on a police officer’s body ...
  • Hvorfor bruke kompass når vi har GPS?: Politiets sikring av biologiske spor (DNA-bevis) og fingeravtrykk 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er gjort begrenset forskning både på politiets bruk av teknologi og på politiets etterforskning samt politiets åstedsarbeid som sikring av biologiske spor og fingeravtrykk. Det er viktig med undersøkelser om bruk av ...
  • “It all happened so slowly”: on controlling function creep in forensic DNA databases 

   Dahl, Johanne Yttri; Sætnan, Ann Rudinow (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Forensic DNA databases are implemented worldwide and used increasingly. Part of this increasing usage is arguably a matter of function creep. Function creep refers to changes in, and especially additions to, the use of a ...
  • A norwegian perspective 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The Norwegian Minister of Justice and the Police, Knut Storberget, predicts a DNA revolution in Norway (Dagsavisen 24.07.2007). He claims that DNA analysis is one of the most important tools available in the battle against ...
  • Spaningsblikket: En utforskning av politispaneres lesning av omgivelsene 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforsker jeg politispaneres profesjonsblikk. Ved å gjøre dette utvikler og lanserer jeg begrepet spaningsblikket. I artikkelen drøftes hva spaningsblikket er, hvordan det formes og utvikles. Spaningsblikket ...
  • Tallenes tale: bruk av statistikk i den kriminalpolitiske offentligheten 

   Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Temaet for artikkelen er tallenes overbevisningskraft. Artikkelen ser nærmere på hvilke roller statistikk og kvantitativ samfunnsforskning spiller i den kriminalpolitiske offentligheten. Det er gjennomført en analyse av ...
  • Transparens og tilsløring i politiets kunnskapssystemer 

   Lundgaard, Jenny Maria; Flinterud, Guro; Bjørkelo, Brita; Dahl, Johanne Yttri (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Det norske politiet vektlegger i økende grad det som kalles kunnskapsbasert politiarbeid, der kunnskap skal være retningsgivende for praksis. Det har i mindre grad vært fokusert på denne kunnskapens tilblivelse. Artikkelen ...