• Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er? 

      Thomassen, Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2010)
      I denne artikkelen er målet å diskutere effektiviteten og nytten av kommunikasjonskontroll, samt å se på hvilken måte kommunikasjonskontroll konkret bidrar i etterforskning og straffeprosess. For å kunne si noe nærmere om ...