• Evalueringsrapport : Justissektorens innsats : øvelse Gemini 2013 

      Rosø, Eirik (red.) (Others, 2013)
      PHS fremhever øvelse Gemini som en arena der deltakerne i alle øvelsens faser utvikler gode relasjoner. Det erfares læring på så vel systemisk som organisatorisk og individuelt nivå. Dette skaper tillit, og basis for ...