• Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2019: 2, Research report, 2019)
   Den foreliggende undersøkelsen har som mål å besvare flere forskningsspørsmål. For det første: Hva er dagens situasjon mht. hvordan tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning («permanent bevæpning») fordeler ...
  • [Anmeldelse av "Just Authority? : Trust in England and Wales"] 

   Thomassen, Gunnar; Strype, Jon (Others, 2014)
   Anmeldelse og kommentarer til "Just Authority? Trust in England and Wales", skrevet av Jonathan Jackson, Ben Bradford, Betsy Stanko og Katrin Hohl.
  • Anmeldelser av politiets maktbruk: Er politiet selv ansvarlig for borgernes mistillit og manglende samarbeidsvilje 

   Ørbæk, Jens (Master thesis, 2016-09-29)
   Masteroppgaven handler om politiets maktbruk, adferd og kommunikasjon. Det er lagt til grunn en forståelse av at anmeldelsene mot politiet er et uttrykk for mistillit. Undersøkelsen er motivert av et ønske om å finne ut ...
  • Corruption and trust in the police: A cross-country study 

   Thomassen, Gunnar (Journal article, 2013)
   International surveys show that trust in the police varies substantially between countries. This study investigates the underlying causes of this variation, and in particular the effect of perceived corruption in the public ...
  • From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto; Thomassen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study provides a test of the presumption that police recruits with a diverse background, undertaking comparatively long academic training, will refrain from non-legalistic practices. This is tested by longitudinal ...
  • Holder Norsk politiutdanning mål (slik politiet selv vurderer den)? 

   Aas, Geir; Thomassen, Gunnar; Sund, Annette (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Norwegian Police University College is required to regularly evaluate and ensure the quality of the education in order to maintain its accreditation as an institution of higher education. A central aspect of this quality ...
  • Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er? 

   Thomassen, Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2010)
   I denne artikkelen er målet å diskutere effektiviteten og nytten av kommunikasjonskontroll, samt å se på hvilken måte kommunikasjonskontroll konkret bidrar i etterforskning og straffeprosess. For å kunne si noe nærmere om ...
  • Med eller uten våpen?: Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politiet 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2020: 3, Research report, 2020)
   Tema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer ...
  • Når politiet møter publikum: En analyse av kontakterfaring og tillit til politiet 

   Thomassen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Mange innbyggere kommer i kontakt med politiet hvert år. Tidligere forskning viser at graden av tilfredshet med denne kontakten kan ha betydelig innvirkning på tilliten til politiet. Et mindre utforsket tema er hvordan ...
  • "Som før, men tryggere": Politiets vurdering av 14 måneders midlertidig bevæpning 

   Barland, Bjørn; Høivik, Julie; Myhrer, Tor-Geir; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning;2017: 3, Research report, 2017)
   I rapporten presenteres resultatet av en evaluering av den midlertidige generelle bevæpningen av norsk politi i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016. Hensikten med evalueringen var å få oversikt over tjenestepersoners ...
  • System satisfaction, contact satisfaction, and trust in the police: A study of Norway 

   Thomassen, Gunnar; Kääriäinen, Juha (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Several studies have found that citizens’ trust in the police is influenced by everyday encounters with the police. However, one important factor has been largely omitted from studies about contact and trust: citizens’ ...
  • Tillit til politiet etter 22. juli 

   Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar (PHS Forskning, Research report, 2013)
   Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det ...