• AI, trustworthiness, and the digital Dirty Harry problem 

   Paulsen, Jens Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artificial Intelligence (AI) has been a game changer on many fronts. For the police it offers new ways of carrying out investigation, surveillance, crime prevention and order maintenance. Questions have been raised about ...
  • Det normalvitenskapelige politiblikket 

   Paulsen, Jens Erik; Frogner, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi politiblikket ut fra en epistemologisk vinkling. Blikket tenkes i utgangspunktet som en detektor som ser etter visse tegn (avvik) ved personer, handlinger og situasjoner i forhold til ...
  • Generalistens rolle i etterretningsstyrt politiarbeid 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2019)
   I denne artikkelen tar vi for oss en viktig funksjon i den norske Nærpolitireformen, nemlig «etterretning». Vi forklarer her hva etterretningsstyrt politiarbeid er, og hvordan det er tenkt operasjonalisert i Norge gjennom ...
  • Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret? 

   Paulsen, Jens Erik; Enoksen, Lisa Maria (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne studien undersøkes hvilke moralske utfordringer norske politistudenter oftest møter i «praksisåret». Utfordringene identifiseres gjennom en analyse av 208 hjemmeeksamener i yrkesetikk fra avgangsstudentene ved ...
  • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
   En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
  • Moralpolitiet 

   Paulsen, Jens Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Moralister oppfattes ofte som formanende bedrevitere. Allerede Peer Gynt rimer slik om sin medpassasjer: «Der slap det ud af ham tilsidst; – han var en tråkig moralist».1 Bokmåls-ordboka understreker denne oppfatningen. ...
  • Verdibasert refleksjon i planlegging og erfaringslæring 

   Paulsen, Jens Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen argumenterer for bruken av en systematisk verdibasert refleksjon både til beslutningsstøtte i en planleggingsfase og som metode for erfaringslæring. Indirekte kan den også gi beslutningsstøtte i form av ...