• Kunnskapsbasert politiarbeid – kunnskap til å stole på? 

   Handegård, Tina Luther; Berg, Charlotte Ryen (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Artikkelen svarer på følgende spørsmål: hvordan forstår politibetjenter (operativt nivå) og deres ledere (strategisk nivå) kunnskapsbasert politiarbeid og hva gjør politiet når de jobber kunnskapsbasert? Vi diskuterer ...
  • Rapport fra utviklingsprosjektet “Tilbakemeldingskultur/-kompetanse i politiet og politiutdanningen” 

   Andersen, David; Handegård, Tina Luther; Hunstad-Ulriksen, Cathrine; Kviseth, Turid-Eline Nordal; Magnussen, Tone; Rønning, Hild; Solhaug, Håvard (Report, 2023)
   Å kunne gi og ta imot tilbakemeldinger er av sentral betydning for god læring i politiutdanningen, og videre for en profesjonell tjenesteutøvelse i politietaten. Som del av utviklingsprosjektet “Tilbakemeldingskompetanse/ ...