• Fra praktisk pedagogikk til pedagogikk i praksis 

      Eckblad, Kjersti (Others, 2017)
      Politihøgskolen tilbyr instruktørutdanning i politioperative disipliner for at instruktørene skal bidra til at den politioperative kompetansen i politi- og lensmannsetaten blir tilegnet, vedlikeholdt og utviklet i tråd med ...