• Første enhets etterforskningsarbeid på åstedet i dødsfallsaker 

      Abdellaoue, Camilla Sten (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som undersøker problemstillingen: Hva påvirker etterforskningsarbeidet første enhet på åstedet gjør i dødsfallsaker? Studien baserer seg på semistrukturerte dybdeintervjuer med ...