• Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Learning how to lead police investigations 

   Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
  • Ledelsesutvikling gjennom deltakende observasjon og aksjonsforskning : erfaringer fra et FoU-prosjekt i Østfold politidistrikt 

   Aaserud, Terje (PHS Forskning, Research report, 2007)
   Ledelsesutvikling kan foregå på mange måter. Mest vanlig skjer dette gjennom utdanning, kurs eller ledertrening. Mindre vanlig er det å knytte ledelsesutviklingen direkte opp mot den daglige virksomheten. Det er en slik ...
  • Police leadership development: Intentions and critical success-factors 

   Vanebo, Jan Ole; Bjørkelo, Brita; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Norwegian Police Service (NPS) have been heavily criticized after the 22 July 2011 terror attacks at Utøya and in Oslo. One of the evaluation reports stated three shortcomings in the NPS: culture, attitudes ...
  • Politiet : når endring møter kultur, en krevende lederutfordring 

   Glomseth, Rune; Aaserud, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   22. julikommisjonens rapport har skapt et kraftig eksternt og internt endringstrykk mot politiet. Rapporten anbefaler særlig å arbeide systematisk med utviklingen av grunnleggende holdninger og kultur i politiet opp mot ...