• Evaluering av politiets radikaliseringskontaktordning 

      Tandberg, Charlotte; Ravndal, Jacob Aasland (PHS Forskning; 2023:4, Report, 2023)
      Terroranslaget mot Regjeringsbygget og på Utøya den 22. juli 2011 samt nye utfordringer knyttet til fremmedkrigere og hjemvendte «syriafarere» medførte større krav og forventninger til en effektiv forebygging av radikalisering ...