• Lokalorientert politiarbeid på internett 

      Strand, Lone (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven ser forfatteren på hvordan vi kan forstå lokalorientert politiarbeid i digitale nettsamfunn. Metoden er semistrukturerte intervjuer og tematisk analyse. Lokalorientert politiarbeid har fire kjennetegn; ...