• Evaluering av politiets radikaliseringskontaktordning 

   Tandberg, Charlotte; Ravndal, Jacob Aasland (PHS Forskning; 2023:4, Report, 2023)
   Terroranslaget mot Regjeringsbygget og på Utøya den 22. juli 2011 samt nye utfordringer knyttet til fremmedkrigere og hjemvendte «syriafarere» medførte større krav og forventninger til en effektiv forebygging av radikalisering ...
  • Rapport fra 25. juni-utvalget: Evaluering av PST og politiet 

   Jansen, Pia Therese; Eriksen, Christoffer Conrad; Hoven, Siren; Løberg, Anders; Ravndal, Jacob Aasland; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Skoglund, Gisle (Report, 2023)
   Den 18. august 2022 utstedte Politidirektoratet og PST et mandat som kunngjorde at masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022 skulle evalueres under ledelse av Pia Therese Jansen. Formålet med evalueringen var å identifisere ...