• [Anmeldelse av "Criminal identities and consumer culture : crime, exclusion and the new culture of narcissism"] 

   Larsson, Paul (Others, 2010)
   Anmeldelse av Steve Hall, Simon Winlow og Craig Ancrum sin bok "Criminal identities and consumer culture : crime, exclusion and the new culture of narcissism".
  • [Anmeldelse av "For sikkerhets skyld"] 

   Larsson, Paul (Others, 2010)
   Anmeldelse av Helene I. Gundhus sin bok "For sikkerhets skyld : IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet".
  • [Anmeldelse av "I tryghedens navn: politiets rolle i det senmoderne samfund"] 

   Larsson, Paul (Others, 2009)
   Anmeldelse av Mette Volquartzens bok "I tryghedens navn: Politiets rolle i det senmoderne samfund".
  • [Anmeldelse av "The policing web"] 

   Larsson, Paul (Others, 2013)
   Anmeldelse av Jean-Paul Brodeur sin bok "The policing web" (2010).
  • Drosjenæringen under lupen : kontrollpluralisme i praksis? 

   Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The article deals with attempts to regulate the Norwegian taxi industry. Over the past thirty years there has been periodic focus on different forms of tax-related crime during which counter measures in the form of ...
  • Fra armesterke bondesønner til akademikerbarn : om rekrutteringen til politiyrket 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen omhandler endringer i rekrutteringen til politiyrket de siste 40 år. Det hevdes ofte å ha skjedd en ”akademisering” av norsk politi. En bevegelse fra ”armesterke bondesønner” på slutten av 60-tallet til i dag ...
  • From integration to contact: A Community policing reform? 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article deals with the reform named nærpolitireformen, literarlly translated “the near police reform” in Norway. There is a wide gap between the political retorics talking about community policing and the reality, ...
  • Hvitvaskingsreguleringens kostnader 

   Larsson, Paul; Magnusson, Dan (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   The aim of this study is to estimate the costs of implementing anti-money laundering regulations in Norway and Sweden. The banks are the central institutions in this respect and the study shows that the annual costs of ...
  • Langsiktige trender i kriminalitetsbildet: Vurderinger av metoder for beskrivelse av fremtidig kriminalitetsutvikling 

   Larsson, Paul; Eriksen, Tove; Pedersen, Celine; Allvin, Annica (PHS Forskning;2022: 8, Report, 2022)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Politi høgskolen (PHS). Hensikten er at rapporten skal være sentral i arbeidet med langtidsplanlegging i politietaten, og skal ...
  • Money laundering in the norwegian securities market: on the conditions of money laundering 

   Ingvaldsen, Karsten Olaf F.; Larsson, Paul (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Norwegian authorities often claim that the financial sector, and especially the securities market, is particularly vulnerable to activities of money laundering. Money laundering is a recurrent theme in the Norwegian media. ...
  • "Narkotikaen er fattig manns arbeidsgiver": organisert kriminalitet som økonomisk aktivitet 

   Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Analysis of organized crime has had a tendency to focus too much on the economic gain as motive. Using perspectives and terminology from economic theory organized crime has been depicted as economic activity sharing basic ...
  • Nordic Police Research Seminar: Proceedings - Oslo 8th-9th September 2016 

   Larsson, Paul; Skjevrak, Pernille Erichsen (Report, 2017)
  • Normaliseringen av det unormale : utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder 

   Larsson, Paul (Journal article, 2014)
   This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, ...
  • Organiserad brottslighet i Norden 

   Korsell, Lars; Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Organised crime in the Nordic context could best be characterized by two extremes. On one hand, there are the ad hoc-groups that form to carry out criminal enterprises such as smuggling operations. These ad hoc-groups are ...
  • Organisert kriminalitet: en kunnskapsstatus 

   Larsson, Paul; Korsell, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Much of our knowledge about organized crime is based on data from official sources. The police, courts and public officials are central contributors of information used in the media discourse and in research on organized ...
  • Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter 

   Larsson, Paul; Myklebust, Trond (PHS Forskning, Report, 2004)
   Rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2004, som hadde "Organisert og økonomisk kriminalitet - myter og realiteter" som tema. Bidragene i rapporten gir et nøkternt bilde av den organiserte ...
  • Organized crime the Nordic way 

   Korsell, Lars; Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Organized crime in the Nordic countries shares some common traits and usually takes the form of small and flexible networks. There are very few, if any, Mafia-like groups. The level of corruption of officials is low and ...
  • Pass opp: alvorlig organisert kriminalitet! 

   Larsson, Paul (Chronicle, 2011)
   Denne våren har vært kjennetegnet av stor oppmerksomhet omkring hva som betegnes som alvorlig organisert kriminalitet. I noen tilfeller har ondet vært utpekt med navn, denne gangen har det vært MC-kriminelle, eller kriminelle ...
  • Polisiær virksomhet : hva er det - hvem gjør det? : Forskningskonferansen 2007 

   Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning, Report, 2007)
   I denne forskningsrapporten foreslås det å oversette begrepet "policing" til polisiær virksomhet, og viser at det er langt mer enn et akademisk begrep. Det at kunnskap om polisiær virksomhet har betydning for praktikere i ...
  • Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries, Chapter, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...